• language:
Sponsorem hokeistów
Naprzodu Janów
Pozyskiwanie lokalizacji
Sprawy formalno-prawne

Michał Lechowicz
Kierownik projektu
michal.lechowicz@anteo.pl
tel. 535 765 361

Wykonywanie dokumentacji projektowej
Marcin Szleger
Kierownik biura projektowego
marcin.szleger@anteo.pl
tel. 533 328 481

Budowa stacji bazowych
Instalacja infrastruktury radiowo - telewizyjnej

Paweł Żłobiński
Kierownik projektu
pawel.zlobinski@anteo.pl
tel. 530 710 082

Instalacja systemów antenowych
Implementacja

Marcin Szczygieł
Kierownik projektu
marcin.szczygiel@anteo.pl
tel. 884 636 610

Utrzymanie sieci telekomunikacyjnych
Magdalena Zawisza-Jedli
Kierownik utrzymania sieci
magdalena.jedli@anteo.pl
tel. 577 002 237

Typoszereg wież kratowych ETNA

Typoszereg wież ETNA

Firma Anteo opracowała autorski projekt wież kratowych ETNA. Typoszereg obejmuje konstrukcje o wysokościach 42m, 48m, 54m i 60m. Jest to produkt, który dostarczamy w myśl zasady PROJEKTUJ I BUDUJ - od adaptacji projektu wieży pod konkretną lokalizację, poprzez prefabrykację konstrukcji do kompletnej budowy wieży wraz zagospodarowaniem terenu i zasileniem obiektu w energię elektryczną.

Typoszereg wież ETNA jest wykorzystywany do budowy obiektów przez jednego z operatorów naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej.

Przykładowa realizacja budowy wieży H-60 z typoszeregu ETNA.