• language:
Sponsorem hokeistów
Naprzodu Janów
Pozyskiwanie lokalizacji
Sprawy formalno-prawne

Michał Lechowicz
Kierownik projektu
michal.lechowicz@anteo.pl
tel. 535 765 361

Wykonywanie dokumentacji projektowej
Monika Żur
Kierownik biura projektowego
monika.zur@anteo.pl
tel. 533 328 481

Budowa stacji bazowych
Instalacja infrastruktury radiowo - telewizyjnej

Paweł Żłobiński
Kierownik projektu
pawel.zlobinski@anteo.pl
tel. 501 810 322

Instalacja systemów antenowych
Implementacja

Patrycja Ziemba
Kierownik projektu
patrycja.ziemba@anteo.pl
tel. 884 636 610

Utrzymanie sieci telekomunikacyjnych
Magdalena Zawisza-Jedli
Kierownik utrzymania sieci
magdalena.jedli@anteo.pl
tel. 577 002 237

Utrzymanie sieci telekomunikacyjnych

Firma Anteo realizuje usługę utrzymania sieci telekomunikacyjnych dla operatora telefonii komórkowej na terenie województwa śląskiego i opolskiego. Utrzymanie sieci jest ciągłym nadzorem nad prawidłowym funkcjonowaniem i utrzymaniem w pełnej sprawności eksploatacyjnej wszystkich elementów sieci telekomunikacyjnych oraz pełna gotowość do wykonania napraw w możliwie jak najkrótszym czasie.

Do zadań Działu Utrzymania Sieci należą:
  • przeglądy budowlane stacji bazowych sieci komórkowych: odbiorowe  i okresowe,
  • przeglądy osprzętu telekomunikacyjnego,
  • usuwanie uszkodzeń i awarii,
  • naprawy i wymiana sprzętu telekomunikacyjnego,
  • remonty obiektów telekomunikacyjnych i infrastruktury towarzyszącej,
  • demontaże obiektów telekomunikacyjnych.