• language:
Sponsorem hokeistów
Naprzodu Janów
Pozyskiwanie lokalizacji
Sprawy formalno-prawne

Michał Lechowicz
Kierownik projektu
michal.lechowicz@anteo.pl
tel. 535 765 361

Wykonywanie dokumentacji projektowej
Monika Żur
Kierownik biura projektowego
monika.zur@anteo.pl
tel. 533 328 481

Budowa stacji bazowych
Instalacja infrastruktury radiowo - telewizyjnej

Paweł Żłobiński
Kierownik projektu
pawel.zlobinski@anteo.pl
tel. 501 810 322

Instalacja systemów antenowych
Implementacja

Patrycja Ziemba
Kierownik projektu
patrycja.ziemba@anteo.pl
tel. 884 636 610

Utrzymanie sieci telekomunikacyjnych
Magdalena Zawisza-Jedli
Kierownik utrzymania sieci
magdalena.jedli@anteo.pl
tel. 577 002 237

Wykonywanie dokumentacji projektowej

Firma Anteo prowadzi prace związane z przygotowanie dokumentacji obejmującej pełen zakres prac niezbędnych do adaptacji lubŸ budowy obiektu telekomunikacyjnego, z uwzględnieniem specyfiki projektowanych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wytycznych klienta. Posiadamy kadrę doświadczonych projektantów z zakresu konstrukcji, prac ogólnobudowlanych, energetyki oraz instalacji telekomunikacyjnych. Przygotowana przez nas dokumentacja pozwala na pozyskanie niezbędnych pozwoleń oraz wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych na obiekcie.

Zakres wykonywanych prac:
  • Projekty technologiczne
  • Projekty konstrukcyjne
  • Projekty elektryczne
  • Dokumentacja środowiskowa (kwalifikacje i analizy środowiskowe)
  • Uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień formalno prawnych.