• language:
Sponsorem hokeistów
Naprzodu Janów

Pomiary PEM

Laboratorium Badawcze Anteo jest akredytowanym laboratorium zajmującym się badaniami pola elektromagnetycznego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ludzi i Środowiska.
Laboratorium specjalizuje się badaniami w zakresie  promieniowania mikrofalowego. W 2011 roku Laboratorium Badawcze Anteo wystąpiło do PCA o udzielenie akredytacji w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 . Przeprowadzony audyt potwierdził kompetencje techniczne oraz prawidłowość stworzonego  system zarządzania, niezbędnego do zapewnienia jakości wykonywanych badań. Aktualnie laboratorium działa w oparciu o certyfikat akredytacji Nr AB 1294, uprawniający do wykonywania pomiarów pola elektromagnetycznego. W rezultacie Laboratorium Badawcze Anteo dołączyło do elitarnej grupy polskich akredytowanych laboratoriów badawczych. Standardowo w Laboratorium Badawczym  Anteo pracujemy na urządzeniach Narda – uznanej w świecie marki sprzętu mierniczego do wykrywania i pomiarów pola elektromagnetycznego. Stosujemy szerokopasmowe i izotropowe sondy promieniowania elektromagnetycznego charakteryzujące się  wysoką czułością i szeroką skalą. Dzięki temu badania są zawsze precyzyjne, a sam proces przebiega z dużą łatwością. Opracowane procedury laboratorium spełniają wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz dodatkowe wymagania PCA.
 
Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005  Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących ma zastosowanie laboratoriach. Standard ten można traktować jako techniczne uzupełnienie do ISO 9001. W efekcie, każde laboratorium, które spełnia wymagania ISO 17025 spełnia również wymagania ISO 9001. Nie jest jednak odwrotnie.
 
Personel laboratorium jest kompetentny i wykwalifikowany do prowadzonych badań. Posiada niezbędne kursy i szkolenia związane z działalnością laboratorium oraz podlega ustawicznemu szkoleniu. Z uwagi na charakter pracy,  pracownicy Laboratorium posiadają niezbędne przeszkolenia do prac na wysokości.  Laboratorium jak i jego personel podlega okresowej ocenie PCA.
Kompetencje dodatkowo potwierdzają odbywane cyklicznie porównania międzylaboratoryjne (badania biegłości), na których laboratorium uzyskuje pozytywne wyniki.
 
Laboratorium wykonało ponad 5000 badań na różnych obiektach i typach stacji. Dzięki naszej rzetelności otrzymaliśmy pozytywne opinie w badaniach satysfakcji naszych klientów oraz pozytywne referencje.

Aktualny zakres laboratorium znajduje się na stronie PCA:  https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201294,podmiot.html