• language:

Prace wysokościowe

Nasza oferta skierowana jest do szerokiego grona zarówno odbiorców prywatnych jak również przedsiębiorstw i instytucji.

 

Zabezpieczenia antykorozyjne (czyszczenie, odtłuszczanie, malowanie):

   - kominów stalowych, ceramicznych, żelbetowych

   - suwnic

   - silosów i zbiorników

   - konstrukcji mostów i kładek

   - rurociągów i estakad

   - konstrukcji wspornych dachów

   - słupów oświetleniowych i wysokiego napięcia

   - masztów antenowych, lin stalowych, odciągów

   - dachów, rynien i rur stalowych


Usuwanie elementów stanowiących zagrożenie:

   - odśnieżanie dachów

   - usuwanie nawisów śnieżno lodowych

   - zbijanie tynków

   - udrażnianie rynien i rur spustowych

 

Montaż systemów przeciwoblodzeniowych:

   - dachy

   - rynny i rury spustowe