• language:

Wynajem koparko-ładowarki

Oferujemy wynajem i usługi koparko-ładowarką New Holland LB115, m.in:
- roboty ziemne związane z przygotowaniem terenu pod zabudowę
- niwelowanie terenu, plantowanie terenu
- wykopy pod fundamenty
- wykopy pod sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne
- wykopy pod przydomowe oczyszczalnie ścieków, szamba,  baseny
- załadunek ziemi i kruszywa
- korytowanie pod drogi i kostkę brukową
- załadunek-rozładunek materiałów na paletach
- odśnieżanie parkingów, placów, dróg, wywóz śniegu
 

Kontakt pod numerem telefonu 884-636-610